ΚΩΔΙΚΑΣ ΓΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ BINTEO ΑΠΟ ΤΟ YOUTUBE ΧΩΡΙΣ ΗΧΟ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΓΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ BINTEO ΑΠΟ ΤΟ YOUTUBE ΧΩΡΙΣ ΗΧΟ
<div id="player"></div>
<script>
var tag = document.createElement('script');
tag.src = "https://www.youtube.com/iframe_api";
var firstScriptTag = document.getElementsByTagName('script')[0];
firstScriptTag.parentNode.insertBefore(tag, firstScriptTag);
var player;
function onYouTubeIframeAPIReady() {
player = new YT.Player('player', {
width: '800', height: '450',
videoId: 'sxKA1j-Rjbo',
events: {
'onReady': onPlayerReady,
'onStateChange': onPlayerStateChange}});}
function onPlayerReady(event) {event.target.setVolume(0);
event.target.playVideo();}
var done = false;
function onPlayerStateChange(event) {
if (event.data == YT.PlayerState.PLAYING && !done) {
setTimeout(stopVideo, 6000);
done = true;}
event.target.setVolume(0);}
</script>