BOOTSTRAP SLIDESHOW ME THUMBNAILS KAI ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ