ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΜΕΝΟΥ ΜΕ ΥΠΟΜΕΝΟΥ ΑΠΛΟ ΣΑΝ GADGET Νο 4ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΜΕΝΟΥ ΜΕ ΥΠΟΜΕΝΟΥ ΑΠΛΟ ΣΑΝ GADGET Νο 4
Αυτό είναι ένα απλό οριζόντιο μενού με υπομενού το οποίο τοποθετήται σαν gadget κάτω ακριβώς από τον τίτλο του blog σας. Δεν θα χρειαστεί να προσθέσετε κάτι στο πρότυπο του blog σας, αλλά θα χρειαστεί να αφαιρέσετε την ενότητα TABS που βρίσκεται περίπου στις γραμμές 325-373 πέντε γραμμές πάνω ή πέντε γραμμές κάτω θα τον βρήτε ανοίγωντας το πρώτο βελάκι που θα συναντήσετε μέσα στο πρότυπο σας για να επεκταθεί το κρυμένο μέρος του κώδικα της σελίδας σας.
Η ενότητα TABS αρχίζει έτσι /* Tabs ----------------------------------------------- */ και έχει μήκος περίπου 50 γραμμές.
Πρέπει να τον διαγράψετε αν θέλετε να λειτουργήσει το gadget του οριζοντίου μενού με υπομενού που σας δίνω παρακάτω. Αφου το διαγράψετε σώστε το πρότυπό σας και πηγαίνετε στη διάταξη / προσθήκη gadget  / HTML/Javascript  και κάντε επικόλληση τον παρακάτω κώδικα. Μην ξεχάσετε να αλλάξετε τα links μου με τα δικά σας links.

<style>
#cssmenu{
border-style: solid;
border-color: #4EFF44;
border-width: 1px;
margin:0;
padding:0;
font:Arial;
font-size:14px;
font-weight:bold;
width:auto}
#cssmenu ul{
background:#333333;
height:35px;
list-style:none;
margin:0;
padding:0}
#cssmenu li{
float:left;
padding:0}
#cssmenu li a{
background:#333333;
display:block;
font-weight:normal;
line-height:35px;
margin:0;
padding:0 8px;
border-right: 1px solid #4EFF44;
text-align:center;
text-decoration:none}
#cssmenu > ul > li > a{color:#FFFFFF}
#cssmenu ul ul a{color:#FFFFFF}
#cssmenu li > a:hover,#cssmenu ul li:hover > a{background:#FF1111;color:#FFFFFF;text-decoration:none}
#cssmenu li ul{
background:#333333;
display:none;
height:auto;
padding:0;
margin:0;
position:absolute;
width:240px;
z-index:200;/*top:1em;/*left:0;*/}
#cssmenu li:hover ul{display:block}
#cssmenu li li{
background:#333333;
display:block;
float:none;
margin:0;
padding:0;
width:240px}
#cssmenu li:hover li a{background:#172480}
#cssmenu li ul a{
display:block;
height:25px;
font-size:13px;
font-style:normal;
margin:0px;
border-left: 1px solid #4EFF44;
border-right: 1px solid #4EFF44;
border-bottom: 1px solid #4EFF44;
padding-bottom: 6px;
text-align:left}
#cssmenu li ul a:hover,#cssmenu li ul li:hover > a { background:#207907;border:0;color:#FFFFFF;text-decoration:none}
#cssmenu p{clear:left}
</style>
<div id="cssmenu">
<ul>
<li><a href="http://the-best-widgets.blogspot.gr">HOME</a></li>
<li><a href="http://the-best-widgets.blogspot.gr/p/my-posts.html">MY POSTS▼</a><ul>
<li><a href="http://the-best-widgets.blogspot.gr/p/my-posts.html">MY POSTS-1</a></li>
<li><a href="http://the-best-widgets.blogspot.gr/p/my-posts.html">MY POSTS-2</a></li>
<li><a href="http://the-best-widgets.blogspot.gr/p/my-posts.html">MY POSTS-3</a></li>
<li><a href="http://the-best-widgets.blogspot.gr/p/my-posts.html">MY POSTS-4</a></li>
<li><a href="http://the-best-widgets.blogspot.gr/p/my-posts.html">MY POSTS-5</a></li>
</ul></li>
<li><a href="http://the-best-widgets.blogspot.gr/p/widgets_26.html">MY ARTICLES▼</a><ul>
<li><a href="http://the-best-widgets.blogspot.gr/p/widgets_26.html">MY ARTICLES-1</a></li>
<li><a href="http://the-best-widgets.blogspot.gr/p/widgets_26.html">MY ARTICLES-2</a></li>
<li><a href="http://the-best-widgets.blogspot.gr/p/widgets_26.html">MY ARTICLES-3</a></li>
<li><a href="http://the-best-widgets.blogspot.gr/p/widgets_26.html">MY ARTICLES-4</a></li>
<li><a href="http://the-best-widgets.blogspot.gr/p/widgets_26.html">MY ARTICLES-5</a></li>
</ul></li>
<li><a href="http://the-best-widgets.blogspot.gr/p/widgets_26.html">MY FILES▼</a><ul>
<li><a href="http://the-best-widgets.blogspot.gr/p/widgets_26.html">MY FILES-1</a></li>
<li><a href="http://the-best-widgets.blogspot.gr/p/widgets_26.html">MY FILES-2</a></li>
<li><a href="http://the-best-widgets.blogspot.gr/p/widgets_26.html">MY FILES-3</a></li>
<li><a href="http://the-best-widgets.blogspot.gr/p/widgets_26.html">MY FILES-4</a></li>
<li><a href="http://the-best-widgets.blogspot.gr/p/widgets_26.html">MY FILES-5</a></li>
</ul></li>
<li><a href="http://the-best-widgets.blogspot.gr/p/widgets_26.html">MY PHOTOS▼</a><ul>
<li><a href="http://the-best-widgets.blogspot.gr/p/widgets_26.html">MY LINKS-1</a></li>
<li><a href="http://the-best-widgets.blogspot.gr/p/widgets_26.html">MY LINKS-2</a></li>
<li><a href="http://the-best-widgets.blogspot.gr/p/widgets_26.html">MY LINKS-3</a></li>
<li><a href="http://the-best-widgets.blogspot.gr/p/widgets_26.html">MY LINKS-4</a></li>
<li><a href="http://the-best-widgets.blogspot.gr/p/widgets_26.html">MY LINKS-5</a></li>
</ul></li>
<li><a href="http://the-best-widgets.blogspot.gr/p/widgets_26.html">MY VIDEOS▼</a><ul>
<li><a href="http://the-best-widgets.blogspot.gr/p/widgets_26.html">MY LINKS-1</a></li>
<li><a href="http://the-best-widgets.blogspot.gr/p/widgets_26.html">MY LINKS-2</a></li>
<li><a href="http://the-best-widgets.blogspot.gr/p/widgets_26.html">MY LINKS-3</a></li>
<li><a href="http://the-best-widgets.blogspot.gr/p/widgets_26.html">MY LINKS-4</a></li>
<li><a href="http://the-best-widgets.blogspot.gr/p/widgets_26.html">MY LINKS-5</a></li>
</ul></li>
<li><a href="http://the-best-widgets.blogspot.gr/p/widgets_26.html">MY MUSIC▼</a><ul>
<li><a href="http://the-best-widgets.blogspot.gr/p/widgets_26.html">MY LINKS-1</a></li>
<li><a href="http://the-best-widgets.blogspot.gr/p/widgets_26.html">MY LINKS-2</a></li>
<li><a href="http://the-best-widgets.blogspot.gr/p/widgets_26.html">MY LINKS-3</a></li>
<li><a href="http://the-best-widgets.blogspot.gr/p/widgets_26.html">MY LINKS-4</a></li>
<li><a href="http://the-best-widgets.blogspot.gr/p/widgets_26.html">MY LINKS-5</a></li>
</ul></li>
<li><a href="http://the-best-widgets.blogspot.gr/p/widgets_26.html">MY WIDGETS▼</a><ul>
<li><a href="http://the-best-widgets.blogspot.gr/p/widgets_26.html">MY LINKS-1</a></li>
<li><a href="http://the-best-widgets.blogspot.gr/p/widgets_26.html">MY LINKS-2</a></li>
<li><a href="http://the-best-widgets.blogspot.gr/p/widgets_26.html">MY LINKS-3</a></li>
<li><a href="http://the-best-widgets.blogspot.gr/p/widgets_26.html">MY LINKS-4</a></li>
<li><a href="http://the-best-widgets.blogspot.gr/p/widgets_26.html">MY LINKS-5</a></li>
</ul></li>
<li><a href="http://the-best-widgets.blogspot.gr/p/widgets_26.html">MY BLOGS▼</a><ul>
<li><a href="http://the-best-widgets.blogspot.gr/p/widgets_26.html">MY LINKS-1</a></li>
<li><a href="http://the-best-widgets.blogspot.gr/p/widgets_26.html">MY LINKS-2</a></li>
<li><a href="http://the-best-widgets.blogspot.gr/p/widgets_26.html">MY LINKS-3</a></li>
<li><a href="http://the-best-widgets.blogspot.gr/p/widgets_26.html">MY LINKS-4</a></li>
<li><a href="http://the-best-widgets.blogspot.gr/p/widgets_26.html">MY LINKS-5</a></li>
</ul></li>
<li><a href="http://the-best-widgets.blogspot.gr/p/widgets_3619.html">MY RSS</a></li>
</ul></div>